GewoonWonen in LeidenGewoonwonen

Dit wooninitiatief is speciaal voor jonge mensen met een lichamelijke beperking maar deze beperking niet als dusdanig ervaren.

 

In een zelfstandige woonomgeving in Leiden hebben deze jongvolwassenen zelf de regie in de zorg en het zelfstandig wonen,

zodat zij in staat worden gesteld op gelijke wijze als leeftijdgenoten zonder lichamelijke beperkingen verantwoordelijk te zijn voor hun

eigen leven en de daarin te maken keuzes. Het woongebouw bestaat uit vier zelfstandige woningen.

Een plek middenin de maatschappij, net zoals ieder ander met of zonder beperking.