GewoonWonen in LeidenGewoonwonen

Dit wooninitiatief is speciaal voor jongvolwassenen met een progressieve spierziekte waarvoor 24-uurs zorg in de nabijheid noodzakelijk is.


In een zelfstandige woonomgeving in Leiden hebben deze jongvolwassenen zelf de regie over hun leven, zodat zij in staat worden gesteld op gelijke wijze als leeftijdgenoten zonder beperking verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven en de daarin te maken keuzes. Het woongebouw bestaat uit vier zelfstandige woningen.

Een plek middenin de maatschappij, net zoals ieder ander met of zonder beperking.