Organisatie


Jongeren met een levensbedreigende ziekte verlangen bijzondere aandacht. Door hun ziekte hebben zij in veel gevallen intensieve, verpleegtechnische en medische zorg nodig. Het is niet altijd mogelijk dat deze zorg door familie en vrienden in de thuissituatie kan worden geboden. Ook vele zorginstellingen zijn terughoudend als het om deze jongeren gaat.
De zorgverlening binnen GewoonWonen wordt in de eigen woning geboden, zo behoudt de jongere zijn eigen regie.

GewoonWonen is speciaal gericht op jongeren en jong volwassenen met een leeftijd die kan variëren van 18 tot ongeveer 35 jaar. In Nederland kennen wij vele woonprojecten, maar die zijn veelal gericht op jongeren met een verstandelijke beperking.

Wij zijn van mening dat de omgeving en de benadering van jongeren met een levensbedreigende ziekte afgestemd moet zijn op deze leeftijdscategorie, rekeninghoudend met hun wensen en hulpvragen. Daarnaast staat eigen regie ook hoog in het vaandel.

Zodat deze jongeren volop mee kunnen doen in de maatschappij net zoals ieder ander.