Over ons


Dit wooninitiatief is speciaal voor jongvolwassenen met een progressieve spierziekte en heeft als doel het zelfstandig wonen voor deze jongvolwassenen, in contact met leeftijdsgenoten te midden van de samenleving. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kampt 4,7 procent van de jongeren tussen de 16-20 jaar en 4,0 procent van de jong volwassenen tussen 20-30 jaar met een lichamelijke beperking. Het doel met dit wooninitiatief is voor deze doelgroep, jongvolwassenen met een progressieve spierziekte waarvoor 24-uurs zorg in de nabijheid noodzakelijk is. In een zelfstandige woonomgeving waarbij het hebben van de eigen regie en zeggenschap van de bewoners centraal staan.

Voorwaarden inschrijving:

  • Je bent tussen de 18 en 40 jaar
  • Je hebt een indicatie voor 24 uurs zorg
  • Je hebt een progressieve spierziekte
  • Vul het aanmeldformulier in en mail dit ingevuld naar info@gewoonwonenleiden.nl
  • De stichting hanteert een wachtlijst, zodra je bovenaan de wachtlijst staat nemen wij contact met je op.
    Hierna volgt het proces van inschrijving. De aanmelding voor een woning is kosteloos.
  • Vooraf dient een maand borg te worden betaald aan de woonstichting Ons Doel
  • De huur wordt per maand vooruit voldaan
  • Een bewoner heeft een maand opzegtermijn

De regie van hoe de bewoner de zorg wil, blijft in handen van de bewoner zelf. Dit kleinschalige woonproject is echter mogelijk omdat de zorg gegeven zal worden vanuit het naastgelegen Xenia en hun zorgteam. Daarbij kan de bewoner indien gewenst gebruik maken van een aantal faciliteiten van Xenia. De opzet van de stichting GewoonWonen is belanghebbend van aard. Op deze manier heeft de stichting de hand in de toewijzing van de appartementen. Wel zal GewoonWonen nauw samenwerken met Xenia (en in de toekomst waarschijnlijk zal samenvoegen met Xenia) dit o.a. vanwege organisatorische redenen en de inzet van vrijwilligers, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.