Over ons


Dit wooninitiatief is speciaal voor jonge mensen met een lichamelijke beperking maar deze beperking niet als dusdanig ervaren en heeft als doel het zelfstandig wonen voor deze jongvolwassenen, in contact met leeftijdsgenoten te midden van de samenleving. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kampt 4,7 procent van de jongeren tussen de 16-20 jaar en 4,0 procent van de jongvolwassenen tussen 20-30 jaar met een lichamelijke beperking. Het doel met dit wooninitiatief is voor deze doelgroep, studenten cq jongvolwassenen in de groei naar volwassenheid gelijk aan iedere andere jongvolwassene, een zelfstandige woonomgeving te creëren waarbij het hebben van de eigen regie en zeggenschap van de bewoners centraal staan.

 

Voorwaarden inschrijving

Vooraf dient een maand borg te worden betaald aan de woonstichting Ons Doel.

De huur wordt per maand vooruit voldaan.


Een bewoner heeft een maand opzegtermijn.  


De regie van de zorg blijft in handen van de bewoner. Daarbij kan de bewoner indien gewenst gebruik maken van de samenwerking tussen stichting Xenia en diens zorgaanbieder, maar de bewoner is vrij dit zelf te bepalen.

 

De opzet van de stichting GewoonWonen is belanghebbend van aard. Op deze manier heeft de stichting de hand

in de toewijzing van de appartementen. Dit vindt het bestuur belangrijk vanwege de samenstelling van de groep.