Steun GewoonWonen

GewoonWonen is afhankelijk van financiële steun van derden.

GewoonWonen is een erkend goed doel met status Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 69411646.

Ons bankrekeningnummer is: NL26SNSB0705762572 t.n.v. Stichting GewoonWonen Leiden.

 

Wilt u ons eenmalig steunen of voor langere periode donateur worden, een schenking doen

of op een andere manier uw steun geven? Neem dan contact met ons op of doe een donatie op onze rekening.


Draagt u ook uw steentje bij?
Dit is een bijzonder en duur project: het gaat om relatief weinig woningen en de eisen aan de voorzieningen zijn hoog vanwege de vele aanpassingen die nodig zijn.  Zo moet er een lift worden geplaatst, en worden de woningen rolstoeltoegankelijk ingericht. De financiering van het project en de benodigde voorzieningen staan dus behoorlijk onder druk. Voor de totale kosten hebben we ruim €250.000 nodig. GewoonWonen zet zich in om extra financiële middelen in te zamelen om tot realisatie te komen van het project.

 

Wilt u ook graag uw steentje bijdragen?

U kunt voor € 10 per stuk bakstenen sponsoren voor het project. En dat mogen er natuurlijk ook een heleboel zijn!

 

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt symbolisch een ‘steen’ kopen en meteen een stukje meebouwen. Dit kunt u doen door op deze donatie pagina te klikken: Doneren - Actie GewoonWonen - Xenia Leiden
Of door geld te storten op de rekening van GewoonWonen NL26 SNSB 0705 7625 72 onder vermelding van ‘Steentje bijdragen GewoonWonen’. 

 

Met elkaar hopen we zo tot realisatie van het project te komen.