Partners en sponsoren

Onderstaande partners ondersteunen ons woonproject.

 

Onderstaande sponsoren, bedrijven en fondsen staan ons bij om dit woonproject te realiseren.

 

GewoonWonen is afhankelijk van financiële steun van derden.

GewoonWonen is een erkend goed doel met status Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 69411646.

Ons bankrekeningnummer is: NL 26 SNSB 0705 7625 72 t.n.v. Stichting GewoonWonen Leiden.

 

Wilt u ons eenmalig steunen of voor langere periode donateur worden, een schenking doen

of op een andere manier uw steun geven? Neem dan contact met ons op of doe een donatie op onze rekening.